Kinh doanh: 0937 353 888 | Dịch vụ: 0915 701 678 | Email: info@mayphatdienbinhduong.com
Máy Phát Điện Xách Tay
Model: HY3000SEi
Công suất liên tục / tối đa: 2.6/2.8Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 4.5L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.45 L
Thời gian chạy liên tục: 4.5h(50% CS)
Công suất liên tục / tối đa: 2.0/2.2Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 4.5L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.45 L
Thời gian chạy liên tục: 5.5h(50% CS)
Model: HY3600Sei
Công suất liên tục / tối đa: 3.2/3.4Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 13L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.9 L
Thời gian chạy liên tục: 7h(50% CS)
Công suất liên tục / tối đa: 2.0/2.2Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 4.5L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.45 L
Thời gian chạy liên tục: 5.5h(50% CS)
Model: HY2000Si
Công suất liên tục / tối đa: 2.0KVA
Dung tích bình nhiên liệu:
Dung tích dầu bôi trơn: 4.5
Thời gian chạy liên tục: 50HZ
Model: HY2000Si
Công suất liên tục / tối đa: 2.0/2.2Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 4.5L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.45 L
Thời gian chạy liên tục: 5.5h(50% CS)
Model: HY3000Si
Công suất liên tục / tối đa: 2.6/2.8Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 4.5L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.45 L
Thời gian chạy liên tục: 4.5h(50% CS)
Model: HY3000SEi
Công suất liên tục / tối đa: 2.6/2.8Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 4.5L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.45 L
Thời gian chạy liên tục: 4.5h(50% CS)
Model: HY3600Sei
Công suất liên tục / tối đa: 7h(50% CS)
Dung tích bình nhiên liệu: 13L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.9 L
Thời gian chạy liên tục:
Model: HY3600Sei
Công suất liên tục / tối đa:
Dung tích bình nhiên liệu: 13L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.9 L
Thời gian chạy liên tục: 7h(50% CS)
Công suất liên tục / tối đa: 2.6/2.8Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 4.5L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.45 L
Thời gian chạy liên tục: 4.5h(50% CS)
Công suất liên tục / tối đa: 2.0/2.2Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 4.5L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.45L
Thời gian chạy liên tục: 5.5h (50%CS)
Máy Phát Điện Chuyện Dụng
Công suất liên tục / tối đa: 12.0/14 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 14L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.7 L
Thời gian chạy liên tục: 8h(50% CS)
Công suất liên tục / tối đa: 6.3/6.9 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 17L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L
Thời gian chạy liên tục: 16h(50% CS)
Model: DHY 6000LE
Công suất liên tục / tối đa: 5.0/5.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 14L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L
Thời gian chạy liên tục: 13h(50% CS)
Model: HY1200L
Công suất liên tục / tối đa: 0.9/1.0Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 4.8L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 13h(50% CS)
Model: HY3000F
Công suất liên tục / tối đa: 2.5/2.8 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 15L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 15h(50% CS)
Model: HY2200F
Công suất liên tục / tối đa: 2.0/2.2 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 15L
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: 16h(50% CS)
Công suất liên tục / tối đa: 31/34 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 90 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY4102
Thời gian chạy liên tục: 31.3KVA
Model: HY6800FE
Công suất liên tục / tối đa: 5.0/5.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 12L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L
Thời gian chạy liên tục: 8h(50% CS)
Model: HY3100LE
Công suất liên tục / tối đa: 2.5/2.8 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 13L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 20h(50% CS)
Model: HY3100L
Công suất liên tục / tối đa: 2.8 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 16L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 20h(50% CS)
Model: HY2500LE
Công suất liên tục / tối đa: 2.0/2.2 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 13L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 22h(50% CS)
Model: HY2500L
Công suất liên tục / tối đa: 2.0/2.2 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 13L
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: 22h(50% CS)
Máy Phát Điện Gia Đình
Model: DHY 2500LE
Công suất liên tục / tối đa: 2.0/2.2 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 14L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.75
Thời gian chạy liên tục: 30 (50% CS)
Model: HY6800FE
Công suất liên tục / tối đa: 5.0/5.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 12L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L
Thời gian chạy liên tục: 8h(50% CS)
Model: HY7000LE
Công suất liên tục / tối đa: 5.0/5.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 25L
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: (50% CS 1.13L/h(50%CS)
Model: HY1200L
Công suất liên tục / tối đa: 0.9/1.0Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 4.8L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 13h(50% CS)
Model: HY3100S
Công suất liên tục / tối đa: 2.5/2.8 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 13L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 20h(50% CS)
Model: HY 9000LE
Công suất liên tục / tối đa: 6.0/6.6 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 25L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L
Thời gian chạy liên tục: 19h(50% CS)
Model: HY6800FE
Công suất liên tục / tối đa: 5.0/5.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 12L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L
Thời gian chạy liên tục: 8h(50% CS)
Model: DHY 2500LE
Công suất liên tục / tối đa: 2.0/2.2 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 14L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.75
Thời gian chạy liên tục: 30 (50% CS)
Model: HY4100LE
Công suất liên tục / tối đa: 3.5/2.8 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 2.3L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 20h(50% CS)
Model: HY3100L
Công suất liên tục / tối đa: 2.5/2.8 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 13L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 20h(50% CS)
Model: HY2500L
Công suất liên tục / tối đa: 2.0/2.2 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 13L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 22h(50% CS)
Sản Phẩm Máy Phát Điện Mới
Model: 6250W
Công suất liên tục / tối đa: 120V 20A AC & One 120/240V AC
Dung tích bình nhiên liệu: 28 Lit
Dung tích dầu bôi trơn: 84dB
Thời gian chạy liên tục:
Model: DHY 6000SE
Công suất liên tục / tối đa: 5.0/5.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 17L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L
Thời gian chạy liên tục: 1.65L/h (100%CS)
Model: DHY 4000LE
Công suất liên tục / tối đa: 3.0/3.3 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 14L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L
Thời gian chạy liên tục: 21h(50% CS)
Model: HY 12000LE
Công suất liên tục / tối đa: 8.5/9.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 25L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.5 L
Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS)
Model: HY 9000LE
Công suất liên tục / tối đa: 6.0/6.6 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 25L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L
Thời gian chạy liên tục: 19h(50% CS)
Model: HY3000F
Công suất liên tục / tối đa: 2.5/2.8 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 15L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 15h(50% CS)
Model: HY2200F
Công suất liên tục / tối đa: 2.0/2.2 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 15L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 16h(50% CS)
Model: HY1200L
Công suất liên tục / tối đa: 0.9/1.0Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 4.8L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 13h(50% CS)
Model: HY2500L
Công suất liên tục / tối đa: 2.0/2.2 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 13L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6L
Thời gian chạy liên tục: 22h(50%CS)
Model: DHY 4000LE
Công suất liên tục / tối đa: 3.0/3.3 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 14L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1L
Thời gian chạy liên tục: 21h(50%CS)
Model: HY7000LE
Công suất liên tục / tối đa: 5.0/5.5 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 25L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1L
Thời gian chạy liên tục: 22h(50%CS)
Model: HY3100LE
Công suất liên tục / tối đa: 2.5/2.8 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 13L
Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L
Thời gian chạy liên tục: 20h(50% CS)
Máy Phát Điện HYUNDAI DHY6000SE
Model: HY 7000SE
Công suất liên tục / tối đa: 5 Kw -  5.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 22L
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: 2.68L/h
Model: HY 2200F
Công suất liên tục / tối đa: 2.0 Kw -2.2 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 3.6L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1l
Thời gian chạy liên tục: 0.9L/h
Model: HY 12000LE
Công suất liên tục / tối đa: 8.5/9.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 25L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.5 L
Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS)
Công suất liên tục / tối đa: 6.3/6.9 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 17L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L
Thời gian chạy liên tục: 16h(50% CS)
Model: HY 9000LE
Công suất liên tục / tối đa: 6.0/6.6 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 25L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L
Thời gian chạy liên tục: 19h(50% CS)
Model: HY6800FE
Công suất liên tục / tối đa: 5.0/5.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 12L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L
Thời gian chạy liên tục: 8h(50% CS)
Model: HY6800FE
Công suất liên tục / tối đa: 5.0/5.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 12L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L
Thời gian chạy liên tục: 8h(50% CS)
Model: HY 9000LE
Công suất liên tục / tối đa: 6.0/6.6 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 25L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L
Thời gian chạy liên tục: 19h(50% CS)
Model: HY 12000LE
Công suất liên tục / tối đa: 8.5/9.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: ü 25L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.5 L
Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS)
Model: HY6000LE
Công suất liên tục / tối đa: 4.0/4.4 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 25L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L
Thời gian chạy liên tục: 23h(50% CS)
Model: HY6000L
Công suất liên tục / tối đa: 4.0/4.4 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 25L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L
Thời gian chạy liên tục: 23h(50% CS)
Máy phát Diesel 1500RPM
Model: HY 9000SE
Công suất liên tục / tối đa: 6 Kw / 6.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 22L
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: 2.93L/h
Công suất liên tục / tối đa: 10 Kw / 11 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 25L
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: 360g/Kw.h
Model: DHY28KSEm
Công suất liên tục / tối đa: 25/27.5 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 90 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY4102
Thời gian chạy liên tục: 25KVA
Công suất liên tục / tối đa: 81/90 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 250 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY6105T
Thời gian chạy liên tục: 85KVA
Công suất liên tục / tối đa: 81/90 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 250 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY6105T
Thời gian chạy liên tục: 85KVA
Công suất liên tục / tối đa: 13/14 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 70 lít
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: 1500 vòng/phút
Model: DHY 6000LE
Công suất liên tục / tối đa: 5.0/5.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 14L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L
Thời gian chạy liên tục: 13h(50% CS)
Model: DHY 6000LE
Công suất liên tục / tối đa: 5.0/5.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 14L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L
Thời gian chạy liên tục: 13h(50% CS)
Công suất liên tục / tối đa: 6.3/6.9 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 17L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L
Thời gian chạy liên tục: 16h(50% CS)
Máy Phát Điện Công Nghiệp
Công suất liên tục / tối đa: 50/55 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 170 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY4105T
Thời gian chạy liên tục: 79A/400V/ 50Hz
Công suất liên tục / tối đa: 20/22 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 80 lít
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: 18KVA
Công suất liên tục / tối đa: 20/22 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 80 lít
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: 1500vòng/phút
Công suất liên tục / tối đa: 10/11 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 70 lít
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: 1500vòng/phút
Công suất liên tục / tối đa: 55/61 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 170 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY4105T
Thời gian chạy liên tục: 60KVA
Công suất liên tục / tối đa: 100/110 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 250 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY6105TL
Thời gian chạy liên tục: 100/110 KVA
Công suất liên tục / tối đa: 25/28 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 90 lít
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: 27.5KVA
Công suất liên tục / tối đa: 13/14 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 70 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY480
Thời gian chạy liên tục: 13.5KVA
Model: DHY18KSEm
Công suất liên tục / tối đa: 16/17.6 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 80 lít
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: 16/17.6 KW
Model: DHY13KSEm
Công suất liên tục / tối đa: 12/13.2 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 70 lít
Dung tích dầu bôi trơn: (50%/100% CS): 1.9/3.4 L/h
Thời gian chạy liên tục: 15KVA
Model: DHY 6000SE
Công suất liên tục / tối đa: 5.0/5.5 Kw
Dung tích bình nhiên liệu: 17L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L
Thời gian chạy liên tục: 16h(50% CS)
Công suất liên tục / tối đa: 6.3/6.9 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 17L
Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L
Thời gian chạy liên tục: 16h(50% CS)
Máy Phát Điện DIESEL 1500 vòng/phút-1Pha
Model: DHY9KSEm
Công suất liên tục / tối đa: 8/8.8 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 70 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY385
Thời gian chạy liên tục: (50%/100% CS): 1.3/2.5 L/h
Công suất liên tục / tối đa: 88 kw / 110 kva
Dung tích bình nhiên liệu: 6490 cc
Dung tích dầu bôi trơn: 17.8 L
Thời gian chạy liên tục: 88 kw / 110 kva
Model: DHY22KSEm
Công suất liên tục / tối đa: 20/22 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 90 lít
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: 21KVA
Model: DHY18KSEm
Công suất liên tục / tối đa: 16/17.6 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 80 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY490
Thời gian chạy liên tục: 18.5KVA
Model: DHY13KSEm
Công suất liên tục / tối đa: 12/13.2 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 70 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY485
Thời gian chạy liên tục: 15KVA
Model: DHY11KSEm
Công suất liên tục / tối đa: 10/11 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 70 lít
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: 10.8KVA
Model: DHY9KSEm
Công suất liên tục / tối đa: 8/8.8 KW
Dung tích bình nhiên liệu: 70 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY385
Thời gian chạy liên tục: 9 KVA
Máy Phát Điện DIESEL 1500 vòng/phút-3Pha
Công suất liên tục / tối đa: 50/55 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 170 lít
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: (50%/100% CS): 6.5/11.5 L/h
Công suất liên tục / tối đa: 20/22 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 80 lít
Dung tích dầu bôi trơn:
Thời gian chạy liên tục: (50%/100% CS): 2.5/4.6 L/h
Công suất liên tục / tối đa: 13/14 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 70 lít
Dung tích dầu bôi trơn: 4
Thời gian chạy liên tục: (50%/100% CS): 1.6/3.0 L/h
Công suất liên tục / tối đa: 40/44 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 130 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY4100T
Thời gian chạy liên tục: 42.5KVA
Công suất liên tục / tối đa: 70/77 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 250 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY6105T
Thời gian chạy liên tục: 75KVA
Công suất liên tục / tối đa: 40/44 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 130 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY4100T
Thời gian chạy liên tục: 42.5KVA
Công suất liên tục / tối đa: 31.3KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 90 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY4102
Thời gian chạy liên tục: 1500 vòng/phút
Công suất liên tục / tối đa: 27.5KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 90 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY4100
Thời gian chạy liên tục: 1500 vòng/phút
Công suất liên tục / tối đa: 15/17 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 70 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY485
Thời gian chạy liên tục: 16KVA
Công suất liên tục / tối đa: 13/14 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 70 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY480
Thời gian chạy liên tục: 13.5KVA
Công suất liên tục / tối đa: 81/90 KVA
Dung tích bình nhiên liệu: 250 lít
Dung tích dầu bôi trơn: HY480
Thời gian chạy liên tục: 85KVA